Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

De terugverdientijd van een zonne-installatie verschilt per locatie en per situatie. Echter, de gemiddelde terugverdientijd van een zonne-installatie ligt de laatste jaren tussen de 4 en 7 jaar. Met de huidige energietarieven lopen de terugverdientijden zelfs nog wat verder terug tot wel 3 jaar. Daarentegen komt de salderingsregeling op termijn te vervallen en gaat de Nederlandse overheid in deze overgangsregeling uit van een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar.

Daarmee blijft investeren in zonnepanelen zeer interessant, al was het maar om een stukje onafhankelijker te worden van de ‘grillige’ energiemarkt.

Veel gestelde vragen